Bij de verkoop van vastgoed komen er heel wat vragen naar boven. Zowel bij u, als bij de kandidaat-koper.
Bosman Vastgoed biedt u graag een antwoord op al deze  vragen:

 

Wat komt er allemaal kijken bij de verkoop van uw eigendom?

  • Hoe verloopt een eerste kennismakingsgesprek?
  • Welke waarde heeft het te verkopen eigendom op dit ogenblik (hierbij moet met heel wat verschillende factoren rekening gehouden worden)
  • Op welke manier gaan we dit het best promoten?
  • Via welke kanalen bereiken we zo veel mogelijk kandidaat-kopers en krijgen we de meeste reacties?
  • Vragen van kandidaat-kopers i.v.m. isolatie en uitbreidingsmogelijkheden van de woning.
  • Onderhandelingen over de prijs als blijkt dat de koper werkelijk interesse heeft…etc. etc…

U kan uiteraard altijd rekenen op mijn volledige discretie.

 

Hopelijk tot binnenkort!

Ruben Bosman