Meer en meer Brusselaars en Walen op Vlaamse woningmarkt

Steeds meer Walen en Brusselaars begeven zich op de Vlaamse woningmarkt, terwijl minder en minder Vlamingen de omgekeerde beweging maken. Dat stelt CIB Vlaanderen, die de jaarlijkse cijfers van de FOD Binnenlandse zaken onderzocht. Achter deze tendens schuilt naast socio-economische redenen vooral een fiscale concurrentieslag tussen de gewesten. “En daar heeft de vastgoedconsument alleen maar baat bij”. Wil men wonen betaalbaar houden, dan is een verdere vermindering van de fiscale druk bij aankoop hoe dan ook broodnodig. CIB Vlaanderen blijft in dat opzicht pleiten voor een vereenvoudiging en een nieuwe verlaging van de verkooprechten. Zo heeft een eerdere verlaging van de toenmalige registratierechten in 2002 bewezen dat dit soort beleidsmaatregelen een win-winsituatie kan creëren voor zowel de burger als de overheid.

CIB: “Korte looptijden populairder dan ooit bij afsluiten woonlening”

Almaar meer Belgen sluiten voor de aankoop van hun huis een lening af van amper 15 jaar of minder. Tegelijkertijd zien we dat er op steeds oudere leeftijd geleend wordt. De veroudering toont volgens CIB Vlaanderen aan hoe lastig het voor jonge gezinnen en starters geworden is om een eigen woning aan te kopen als gevolg van de strengere kredietverstrekking. De vraag moet dan ook worden gesteld in welke mate een streng beleid rond de looptijden op lange termijn houdbaar is, zeker als bijvoorbeeld de rentetarieven opnieuw uit het historische dal zouden opklimmen.

EPC in de toekomst ook verplicht voor woningen zonder verwarming

Woningen zonder enige vorm van verwarming, je komt ze nog tegen. Als je zo een pand verkoopt of verhuurt, moet je dan een energieprestatiecertificaat (EPC) kunnen voorleggen? Vandaag luidt het antwoord nog “neen”, maar in de toekomst wil de Vlaamse regering de uitzonderingsregel voor woningen zonder verwarming schrappen. Alle wooneenheden zullen als verwarmd worden beschouwd, ongeacht of ze op het ogenblik van de verkoop of verhuur van de woning over een vaste verwarmingsinstallatie beschikken. De datum waarop de uitzonderingsregel voor woningen zonder verwarming wordt geschrapt, moet wel nog door de minister bevoegd voor het energiebeleid worden vastgelegd, zodra de aanpassing van het besluit definitief is en het inspectieprotocol en de software zijn aangepast. Naar verwachting zal er in het najaar meer duidelijkheid zijn.

Appartement huren is 5 procent duurder geworden 

Huren is de jongste maanden duurder geworden in Vlaanderen. Dat geldt vooral voor appartementen: vorig jaar betaalden huurders 630 euro per maand voor een doorsnee appartement, vandaag is dat 660 euro. Voor woningen is de huurprijs nauwelijks gewijzigd. Dat leert de jaarlijkse huurbarometer van residentiële vastgoedgroep Dewaele Groep, die zich baseert op 4.440 verhuringen van 2013 tot 2016. Na twee jaar stagnatie gaan de huurprijzen op de private huurmarkt weer de hoogte in, alleszins voor appartementen. “In 2013 werd voor een doorsnee appartement zo’n 616 euro huur per maand betaald. In 2014 was die prijs amper gewijzigd en betaalde je goed 613 euro. Vorig jaar betaalde je 630 euro voor een flat en de voorbije maanden ligt de doorsnee huurprijs op 660 euro”, meldt de vastgoedgroep.

Bron: CIB